Server:  
12.140 lần chịch 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Hôm nay có rất nhiều hồ sơ cần phải xử lý vì vậy ông giám đốc đã gọi cô thư ký trẻ đẹp của mình ở lại cùng để giải quyết cho nhanh đống hồ sơ, đến đêm cả hai đã cảm thấy mệt mỏi ông giam đốc nhìn cô thư ký của mình thì thèm được địt cô đã đến gần gạ tình và được cô thư ký đồng ý cho chịch.